Bộ nhớ cache của google không

Bộ nhớ cache của google không

Ngày đăng | 4688 Lượt xem
Có rất nhiều thắc mắc về google cache trên các forum khác bao gồm WebmasterWorld , Google webmaster Help và Twitter.

Có rất nhiều thắc mắc về google cache trên các forum khác bao gồm WebmasterWorld , Google webmaster Help và Twitter.

Chỉ trong thời gian ngắn , bộ nhớ cache ngày của google đã vượt mức 1 tháng trong khoảng thời gian trước đây .Thông thường số ngày làm mới sẽ nhiều hơn .Đối với một website bình thường , ngày mà nhiều website được lưu cache là khoảng 20 -10
Ví dụ , một website dưới đây :

Bộ nhớ cache google
Google Cache RustyBrick

Nhưng đây lại là 1 ví dụ khác :

Google Cache SER
Google Cache SER

Nó được hiển thị vào sáng sớm ngày 26-11
Rõ ràng , trang web này được cập nhật nội dung thường xuyên hơn trang web ở trên , nhưng nó bộ nhớ cache của nó lại cũ hơn.


Một thành viên của Google John Mueller đã nói trên Twitter rằng không phải lo chuyện đó . John đã viết rằng "Bộ nhớ cache ngày là riêng biệt với hoạt động craw và index , bởi vậy Google sẽ không sử dụng nó là thước đo để xếp hạng "
Nhưng tại sao bộ nhớ cache ngày lại khác nhau như vậy ?
Google đã từng nói rằng họ không cập nhật bộ nhớ cache trong mỗi lần thu thập dữ liệu.


logo footer