Định dạng dữ liệu - Email Marketing

Định dạng dữ liệu - Email Marketing

Ngày đăng | 2592 Lượt xem
Định dạng dữ liệu khi lưu trữ danh sách Email trong chiến dịch Email marketing

Thông thường danh sách địa chỉ Email được lưu dưới 3 dạng

  • File exce gồm nhiều cột

Định dạng dữ liệu file excel

  • File txt chứa các địa chỉ Email

  • Các contact trong Outlook


Nên chuyên định dạng dữ liệu sang CSV bởi hầu hết các phần mềm email marketing đều hỗ trợ định dạng này.
Trong file CSV , mỗi dòng chứa một địa chỉ Email cùng các thông tin kèm theo , các trường được phân tác bởi

  • Dấu phẩy ( ,) - Ký tự phân cách
  • Dấu nháy kép ("") - Ký tự bao quanh mỗi trường

Out look và Excel đều hỗ trợ xuất dữ liệu ra dạng CSV.
Ngoài địa chỉ Email , các thông tin khác như họ tên , giới tính , cơ quan ... cũng rất quan trọng .
List Email cũng như các thông tin khách hàng cần được lưu lại một các cẩn thận

Tham khảo các dịch vụ khác tại iNET :


logo footer