Facebook tăng khả năng hiển thị quảng cáo sự kiện trên News Feed

Facebook tăng khả năng hiển thị quảng cáo sự kiện trên News Feed

Ngày đăng | 2642 Lượt xem
Facebook tăng khả năng hiển thị quảng cáo sự kiện trên New Feed . Trước đó các sự kiện chạy quảng cáo được xuất hiện ở cột bên phải

Trước đó các sự kiện chạy quảng cáo được xuất hiện ở cột bên phải

Hơn 400 triệu người tương tác với Facebook hàng tháng . Và ngày hôm nay , điều này đã đem đến cho chủ các Pages lượng khách hàng lớn .

Quảng cáo sự kiện facebook
Quảng cáo event được hiển thị trên News Feed

Facebook đã cho phép hiển thị các sự kiện quảng cáo lên New Feed trên máy tính để bàn và mobile .Trước đó , các event quảng cáo chỉ được hiển thị sidebar bên phải của máy tính để bàn . Dưới đây là một số dạng hiển thị , cách thức quảng cáo marketing có sẵn từ công cụ Ad Create và Power Editor :

Facebook cũng thông báo rằng các thông tin của sự kiện sẽ được hiển thị cột bên phải của sự kiện như :

Số lượng người đã nhìn thấy link sự kiện trên facebook

Số lượng người nhìn thấy sự kiện

Số lượng tham gia , có thể tham gia và quan tâm đến sự kiện

Facebook cũng thiết kế lại trang sự kiện cho người dùng :

Trang sự kiện của mỗi người khác nhau sẽ được thể hiện khác và những sự kiện của họ sẽ được nổi bật hơn và họ cũng được đề xuất những sự kiện mới dựa trên các thông tin như trang đã thích , vị trí , thời gian …


logo footer