Google Analytics chuẩn bị cho ra mắt chuẩn báo cáo mới

Google Analytics chuẩn bị cho ra mắt chuẩn báo cáo mới

Ngày đăng | 4105 Lượt xem
Người dùng có thể xem lại số liệu đánh giá theo các kênh , địa phương hoặc các thiết bị đối với 1600 ngành công nghiệp và 1250 thị trường

Google analytics thông báo sẽ công bố báo cáo chuẩn vào tuần tới , cho phép người dùng so sánh kết quả của họ với những kết quả khác.

Google analytics chuẩn bị ra mắt báo cáo chuẩn
Google analytics chuẩn bị ra mắt báo cáo chuẩn

Theo như thông báo , người dùng có thể lựa chọn báo cáo từ 1600 danh mục các ngành , 1250 thị trường và 7 size-buckets , với số liệu của các kênh , địa phương hoặc kích thước các danh mục .Cùng với số liệu chuẩn , báo cáo còn bao gồm bản đồ khu vực có thể xác định vị trí và tập trung nguồn lực đạt kết quả cao hơn .

Twiddy.com cho biết báo cáo chuẩn của google analytics giúp công ty nâng cao hiệu quả của email marketing đáng kể.
"Rõ ràng chúng tôi đã bỏ lỡ một cơ hội tiếp thị qua email " - Ross Twiddy CMO của công ty cho biết . Google cho biết các công ty du lịch sử dụng báo cáo mơi để đánh giá các dữ liệu có ảnh hưởng đến tỉ lệ chuyển đổi

Phân tích trên đã giúp họ tập trung vào những yếu tố phù hợp nhất để tăng khả năng đặt chỗ như : giá cả , vị trí , loại và thậm chí ngay cả những ngày nghĩ cũng là thời gian khách hàng có khả năng đặt chỗ - Google Analytics

Twiddy thông báo tỉ lệ mở mail trung bình của công ty đã tăng 48% và có thêm 40% truy cập từ những người đọc mail sau khi ông áp dụng những gì học được
Đây là ảnh chụp màn hình của báo cáo bởi Twiddy.com:

Báo cáo chuẩn của google analytics

Báo cáo chuẩn của google analytics - marketing online

Báo cáo chuẩn nằm ngay trong mục "Audience" của giao diện báo cáo và có thể add thêm người dùng và chia sẻ dữ liệu.
Để truy cập báo cáo , trước tiên bạn phải kiểm tra "Share anonymously with Google and others" trong hộp cài đặt tài khoản trang admin của google analytics


logo footer