Hướng dẫn điều hướng 301, 302 cho website

Hướng dẫn điều hướng 301, 302 cho website

Ngày đăng | 10245 Lượt xem
Hướng dẫn điều hướng 301, 302 cho website, các cách Redirect 301-302 cho website.

Hướng dẫn điều hướng 301, 302 cho website.

(seo.edu.vn) – Trong quá trình làm SEO cũng như quản trị trang web, chúng ta thường:

+ Bị dính những url bị lỗi và muốn chuyển hướng sang URL khác

+ Muốn chuyển toàn bộ thứ hạng cũng như địa chỉ của một tên miền sang một tên miền mới

+ Chuyển hướng www và non-www tránh lỗi trùng lặp nội dung.

+ Chuyển hướng từ /bai-viet.php sang /bai-viet.html

+ Chuyển hướng để làm SEO mũ đen

....

Để giải quyết các vấn đề trên thì chúng ta sử dụng thủ thuật SEO Redirect.

hướng dẫn seo

Redirect nó là cách thức mà chuyển hướng người dùng hay giá trị của một hay nhiều url thành một hay nhiều url khác.

Trong redirect có 2 dạng:

- Redirect 301

- [removed]

Về bản chất thì Redirect 301 đó là chuyển toàn bộ mọi thứ vĩnh viễn từ một website A tới website B.

Còn về [removed] thì là cũng là chuyển mọi thứ từ website A tới website B nhưng chỉ là chuyển tạm thời.

Các cách Redirect 301 cho website:

- Thứ nhất: sử dụng code tay của từng ngôn ngữ lập trình

+ Dùng ngôn ngữ HTML thuần:

<textarea cols="60" rows="1"><meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://abc.vn"></textarea></p>

+ Dùng ngôn ngữ ASP

<textarea cols="60" rows="5"><%@ Language=VBScript %> <% Response.Status="301 Moved Permanently" Response.AddHeader "Location","http://www.abc.vn/" %> </textarea></p>

+ Dùng ngôn ngữ ASP.NET

<textarea cols="60" rows="7"><script runat="server"> private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { Response.Status = "301 Moved Permanently"; Response.AddHeader("Location","http://www.abc.vn/"); } </script> </textarea></p>

+ Dùng ngôn ngữ PHP

<textarea cols="60" rows="4"><? header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: http://www.abc.vn"); ?> </textarea></p>

- Thứ hai: sử dụng file .htaccess

File .htaccess là file đặc biệt là file duy nhất chỉ có đuôi chứ không chứa tên, file này có chức năng thay đổi cách hoạt động của máy chủ Apache ở tầng thư mục.

Chức năng của file này cho phép rewrite url. Sau đây là một vài cách Redirect 301:

+ Redirect 301 cơ bản:

<textarea cols="60" rows="1">redirect 301 /old/index.htm http://abc.vn/</textarea></p>

+ Thay đổi /bai-viet.php thành /bai-viet.html

<textarea cols="60" rows="1">RedirectMatch 301 (.*).php$ http://www.example.com$1.html</textarea></p>

+ Chuyển từ www.abc.vn sang abc.vn

<textarea cols="60" rows="5">Options +FollowSymLinks RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} . RewriteCond %{HTTP_HOST} !^seotopten.net RewriteRule (.*) http://seotopten.net/$1 [R=301,L] </textarea></p>

+ Chuyển ngược lại từ abc.vn sang www.abc.vn

<textarea cols="60" rows="5">Options +FollowSymLinks RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} . RewriteCond %{HTTP_HOST} !^seotopten.net RewriteRule (.*) http://seotopten.net/$1 [R=301,L] </textarea></p>

+ Chuyển toàn bộ trang động sang một trang mới

<textarea cols="60" rows="1">RewriteRule ^pages.php?id=(.*)$ /new-pages.htm [L,R=301]</textarea></p>

Trên đây là các cách sử dụng Redirect 301 cho website, mong rằng sẽ giải quyết được vấn đề của bạn.

Tải tài liệu SEO dễ dàng.

Xin cám ơn!

Chúc các bạn hoc SEO thành công !

 


logo footer