Phân nhóm danh sách đối tượng

Phân nhóm danh sách đối tượng

Ngày đăng | 2962 Lượt xem
Khi kinh doanh cần phải phân khúc thị trường , chạy chiến dịch email marketing cũng vậy .Một chiến dịch email hiệu quả cần phải hướng đến nhóm khách hàng cụ thể , có những tiêu chí chung liên quan đến thị hiếu của họ .

Khi kinh doanh cần phải phân khúc thị trường , chạy chiến dịch email marketing cũng vậy .

Một chiến dịch email hiệu quả cần phải hướng đến nhóm khách hàng cụ thể , có những tiêu chí chung liên quan đến thị hiếu của họ .

Form thu thập thông tin người dùng
Form đăng ký là kênh thu thập thông tin hiệu quả

Chia nhỏ khách hàng theo các tiêu chí như giới tính , khu vực , sở thích .... ( Tùy theo đặc tính sản phẩm của bạn ),việc này sẽ giúp thuận lợi hơi trong việc thu hút khách hàng và nâng cao kết quả doanh thu .
Dưới đây là một số tiêu chí phân nhóm phổ biến:
- Theo khu vực địa lý
- Theo nghề nghiệp
- Theo thu nhập
- Giới tính
- Độ tuổi
Những thông tin cần thiết có thể được thu thập qua các form đăng ký

Tham khảo các dịch vụ khác tại iNET : Tên miền giá rẻ - thiết kế web giá rẻ


logo footer